H00285203-B01P

EOGT antibody from Abnova Corporation
AER61, C3orf64, FLJ33770

Antibody data

Product number
H00285203-B01P
Provider
Abnova Corporation
Proper citation
Abnova Corporation Cat#H00285203-B01P, RRID:AB_1570967
Product name
AER61 purified MaxPab mouse polyclonal antibody (B01P)
Provider product page
Abnova Corporation - H00285203-B01P
Antibody type
Polyclonal
Description
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human AER61 protein.
Antigen sequence
MLMLFVFGVLLHEVSLSGQNEAPPNTHSIPGEPLY
NYASIRLPEEHIPFFLHNNRHIATVCRKDSLCPYK
KHLEKLKYCWGYEKSCKPEFRFGYPVCSYVDMGWT
DTLESAEDIFWKQADFGYARERLEEMHVLCQPKET
SDSSLVCSRYLQYCRATNLYLDLRNIKRNHDRFKE
DFFQSGEIGGHCKLDIRTLTSEGQRKSPLQSWFAE
LQSYTQLNFRPIEDAKCDIVIEKPTYFMKLDAGVN
MYHHFCDFINLYITQHVNNSFSTDVYIVMWDTDGK
IRVTILARSTEYRKILNQNELVNALKTVSTFEVQI
VDYKYRELGFLDQLRITHNTDIFIGMHGAGLTHLL
FLPDWAAVFELYNCEDERCYLDLARLRGVHYITWR
RQNKVFPQDKGHHPTLGEHPKFTNYSFDVEEFMYL
VLQAADHVLQHPKWPFKKKHDEL
Storage
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Provider Type Product Number
- No reagents -